Statikai tervek és statikus szakvélemények készítése

statikus szakvélemény Tel: +36-70-611-24-96

Cím: 1043 Budapest, Csányi László utcs 34/a
III.em (Csányi irodaház)
statikai szakvélemény
Statikus tervező mérnöki iroda
Referenciák
 
Cégünk fő tevékenysége
  • Statikus tervezés

  • Statikus szakértés

  • Statikus igazságügyi szakértés

  • Statikus tervellenőrzés

  • Épületek komplex tervezése, generáltervezése

  • Helyszíni művezetés, tanácsadás

  • Különleges egyedi ipari szerkezetek tartószerkezeti tervezése, ellenőrzése

  • Ipari létesítmények tervezése

  • Családi házak, és társasházak statikai engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése

Igazságügyi szakértés
 

"Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, a közjegyző, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (a továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését." (2005. XLVII. törvény Az igazságügyi szakértői tevékenységről)

 

Törvények:

 
2/1988. (V. 19.) IM rendelet az igazságügyi szakértőkről
 
2005. XLVII. törvény: Az igazságügyi szakértői tevékenységről
 
2005. XLVIII. törvény: Az igazságügyi szakértő nem peres eljárásban történő kirendeléséről és ezzel összefüggésben a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról
 
53/1993. (IV. 2. ) Korm. rendelet az igazságügyi szakértőkről
 
Az Igazságügyi Szakértői Tevékenység ETIKAI KÓDEXE
 
Aktuális munkáink

Iroda ház:
Budapest XIII. kerületi irodaház falak repedéseinek vizsgálata. Az irodaház falain keresztírányú vízszintes repedések alakúltak ki. A repedéseket feltárattuk. Az épület eredeti terveit vizsgáljuk. Kiértékelés után megírjuk statikus szakvéleményünket, melyben ajánlást teszünk javítására.

Társasház:
VI. kerületi nagypolgári ~100 éves lakóépület alagsorában üzlethelyiséget alakítottak ki. A multi-üzletlánc eladó tér kialakítása miatt a földszinten és a pinceszinten jelentős átalakításokat végeztek. nagyfesztávó falkiváltásokkal és nyílásáthidalásokkal alakították ki az eladó teret. Az egyik lakó megbízásából vizsgáljuk a lakás károsodásait.

IV. kerületi társasház átadás elötti műszaki ellenőrzését végezzük.

Üzletközpont
Szegedi Árkád üzletküzpont folyamatos statikus tervellenőrzését végezzük.

Ipari épület
Statikus szakértői véleményünkben ipari létesítmény vasbeton aknáját vizsgáljuk 20 tonnás emelők elhelyezésére.

Palladium (Prága) vasalási tervek készítése

 

Dunakeszi, 6 lakásos tárdsasház kiviteli tervei

 

8000 tonnás prés alapozása

 

Pécs Hőerőmű átalakítása

További képek munkáinkról álltalánosságban.

Segédleteink

Segédleteinkben vasbeton keresztmetszet méretező modulokat építettünk be. Tudomásunk szerint online vasbeton keresztmetszet méretező honlapunkon egyedülálló. Megkérjük tervező kolegáinkat, hogy észrevételeiket és ötleteiket e-mail -on küldjék meg részünkre. Segédleteinket folyamatosan bővíteni szeretnénk.

2011.01.24
Segédleteinkben egy új melegen hengerelt acélszelvények EC3 szerinti hajlítási ellenállását számító modult építettünk be. A modulunk IPE, HEA, HEB, HEM szelvények hajlítási elllenállás számítja. IDE kattintva azonnal ki tudja probálni számítási modulunkat.

2011.02.03
Segédleteinkben egy újabb melegen hengerelt acélszelvények EC3 szerinti kihajlási ellenállását (központosan nyomott oszlop) számító modult építettünk be. A modulunk IPE, HEA, HEB, HEM szelvényeket ellenőrzi központos nyomásra a beadott adatok alapján. IDE kattintva azonnal ki tudja probálni a részletes számítási modulunkat.

Az MSZT Tartószerkezeti Tagozat Szabvány Bizottság állásfoglalása

2011.01.05

Mint azt az MSZT Szabványügyi Közlöny 2010. decemberi számában már előre jelezték, a 2011. januári számban meg is jelent: a tartószerkezetek méretezésére vonatkozó összes régi MSZ szabványt visszavonták. 2011. januártól a tartószerkezetek méretezésére már csak az MSZ EN jelzetű szabványok jelentik az érvényes magyar nemzeti szabványokat. 2010 évben még nagyon sok tartószerkezetet terveztek az akkor még érvényben lévő MSZ 15020 és egyéb méretezési szabványok szerint, mely tartószerkezetek kivitelezési terveinek készítésére csak 2011-ben (vagy később) kerül sor. Az MMK TT Szabvány Bizottságához több kérdést intéztek a tervezők, mi a teendő ezen építésügyi hatóság által már engedélyezett tartószerkezetek kiviteli terveinek készítésekor.
A Szabványügyi Bizottság mérlegelte a lehetőségeket és az alábbiak szerint határozott:
1. A 2010 évben még hatályban lévő MSZ 15020 szabványcsalád szerint tervezett tartószerkezetek esetében a kiviteli terveket is ezen szabványcsalád alapján szabad készíteni. Kívánatos minél előbb áttérni az MSZ EN szabványok alkalmazására, de nem kifogásolható, ha a tervező az építtetővel egyetértésben a 2010-ben még érvényes régi szabványok szerint fejezi be a tervezést.
2. A kivitelezés során a beépítésre kerülő építőanyagok esetében be kell tartani az építési törvény előírásait, azaz csak az érvényes MSZ EN szabványok szerinti anyagok építhetők be.
3. A tervezőnek, amennyiben a régi MSZ 15020 szabványcsalád szerint végzi a tartószerkezetek erőtani vizsgálatát, nyilatkoznia kell, hogy az engedélyezési tervekben, számításokban szereplő régi MSZ szerinti jelölésű anyagoknak mely MSZ EN szerinti anyagok felelnek meg. A kiviteli terveken kizárólag az érvényes magyar nemzeti szabványok szerinti anyagjelölések szerepelhetnek. A Tartószerkezetekbe kizárólag az MSZ EN szabványoknak megfelelő anyagok építhetők be.
4. Az engedélyezési tervek már 2011. januártól csak az érvényes magyar nemzeti szabványok, azaz az MSZ EN tartószerkezetekre vonatkozó szabványok követelményeinek a betartásával adhatók be engedélyezésre.
5. 2012 évtől kezdődően a tartószerkezetek tervezése, függetlenül attól, hogy mikor engedélyezték az építést, már csak az MSZ EN magyar nemzeti szabványok szerint történhet.
6. Az átmeneti időszaknak tekinthető 2011 évben elő fordulhatnak a szabvány alkalmazásokkal kapcsolatos kérdések. Ezen kérdéseket az MMK TT Szabvány Bizottság felé kell feltenni. A Szabvány Bizottság az MMK TT Műszaki Bizottságával egyeztet és hozza meg állásfoglalását, mely állásfoglalás az MMK TT elnökének, Dr. Dalmy Dénesnek az aláírásával válik MMK hivatalos állásfoglalássá. Az MMK TT állásfoglalásai elfogadását ugyan törvény nem szabályozza, de miután ezen állásfoglalások egy széles körű szakmai egyeztetésre épülnek, azokat a műszaki élet elfogadott aktuális szabályainak lehet tekinteni és jobb híján nyilvánvalóan hivatalos állásfoglalásként minden hatóság elismeri. IDE kattintva eléri az eredeti dokumentumot a tartószerkezeti tagozat honlapján.

 

      Biró Statika Kft